Services

schroef injectie palen

Schroef Injectie Palen

Een schroefinjectiepaal is een stalen buispaal, die omhuld is met verhard cementgrout. De buis kan gevuld zijn met cementgrout of beton. De paal is aan de punt voorzien van twee halfcirkelvormige schroefbladen en een injectie-opening. Bij het installeren wordt de grond geheel verdrongen. Het op diepte brengen van de stalen buis geschiedt door schroeven onder gelijktijdig injecteren van cementgrout.

Tijdens het installeren fungeert dit grout als smeermiddel, waardoor de te overwinnen weerstand tijdelijk praktisch geheel wordt gereduceerd. Na verharding levert het cementgrout een bijdrage aan de sterkte en stijfheid van de paal, draagt een gedeelte van de kracht over naar de grond en beschermt de stalen buis tegen corrosie.

Bij dit geschroefde systeem is in slappe lagen de penetratiesnelheid groot, waardoor om de stalen buis een groutschil ontstaat ter dikte van 30 tot 40 millimeter. In draagkrachtige zandlagen neemt de penetratiesnelheid sterk af. Hier wordt het zand laagje voor laagje afgeschraapt en intensief vermengd met een overmaat aan cementgrout, waardoor de paaldiameter tenminste gelijk wordt aan die van het schroefblad. Deze als het ware verbrede paalvoet zorgt voor de grondmechanische draagkracht van de paal. Voor de overdracht van de belasting uit de bovenbouw is een aantal uitvoeringen voor de paalkopafwerking ontworpen.

KENMERKEN SCHROEFINJECTIEPALEN:

Schroefinjectiepalen hebben de volgende specifieke kenmerken:

  • de stalen schacht maakt de paal geschikt voor situaties, waarin een dynamische belasting van trek en druk voorkomt;
  • de stalen schacht heeft een grote staaldoorsnede, waardoor de paal als verankeringspaal stijf is;
  • de stalen schacht wordt in de grond geschroefd en is daardoor passend voor trillingvrije situaties; er wordt geen grond opgevoerd, zodat rondom de paal geen ontspanning ontstaat.
TOEPASSING SCHROEFINJECTIEPALEN:
Funderingsherstel

Funderingswerk en funderingsherstel werkzaamheden gaan vrijwel altijd samen met sloopwerk, grondwerk, bodemsanering en betonwerk. Wij zijn ervaren in al deze onderdelen en kunnen u het totaalpakket van funderingswerkzaamheden aanbieden.

Renovatiewerken

Inpandige uitvoering bij bestaande gebouwen; maar ook nabij bijvoorbeeld oude kademuren en dergelijke; palen ten bate van funderingsversterking of -vernieuwing;

Reconstructiewerken

Bijvoorbeeld in de industrie, de Wegenbouw of nabij waterbouwkundige constructies;

Nieuwbouw

Nabij trillinggevoelige panden en installaties met trillinggevoelige apparatuur;

Bijzondere toepassingen

Palen ten behoeve van zendmasten, reclameborden, machinefundaties, zoals bijvoorbeeld ankerpalen of drukpalen, schoorpalen, palen met beperkt elastisch gedrag of palen met opspanconstructies.

Contact

S.I.N. Schroef Injectie Nederland B.V. is een jong dynamisch bedrijf met veel ervaring in deze branche. Wij zijn VCA en TCVT gecertificeerd. Daarbij staat service bij ons 24/7 voorop!

Wil je meer informatie hebben bel dan met 06 8182 6398 of neem contact op middels het contactformulier

funderingsadvies
Schroef Injectie Nederland

Funderingsadvies

Funderingsadviezen zijn nodig om te bepalen welke paaldiameter op welke diepte de juiste draagkracht gegenereerd. Op deze wijze word er niet onder maar ook niet over gedimensioneerd en betaald met voor wat er nodig is.

Omdat in grote delen van Nederland direct beneden het maaiveld een voldoende draagkrachtige grondlaag ontbreekt moeten veel bouwwerken voorzien worden van een paalfundering. Er zijn veel paalsystemen beschikbaar waardoor goed gekeken dient te worden in welke omstandigheden er gebouwd wordt en met welke voorwaarden.

Onze adviseurs zijn op de hoogte over de werking en de voor- en nadelen van de diverse paalfunderingen. Zij adviseren u welk paaltype het beste gebruikt kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met theoretische en praktische aspecten en uitvoeringszaken. Zij maken hier ook een zogenaamd paaldraagvermogen berekening voor.

Wilt u meer weten over funderingen en funderingsadvies neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Contact

S.I.N. Schroef Injectie Nederland B.V. is een jong dynamisch bedrijf met veel ervaring in deze branche. Wij zijn VCA en TCVT gecertificeerd. Daarbij staat service bij ons 24/7 voorop!

Wil je meer informatie hebben bel dan met 06 8182 6398 of neem contact op middels het contactformulier

Hoogfrequent heiwerk

Hoogfrequent heiwerk

Stalen buispalen worden door middel van hoogfrequent heien aangebracht. De stalen buis is aan de onderkant voorzien van een gelaste bodemplaat, door de trillingen wordt de stalenbuis de grond ingedreven. Om de juiste diepte te bereiken worden de stalen buizen op elkaar gelast. De buispaal wordt hierna afgevuld met beton en voorzien van wapening.

Het hoogfrequent heiwerk op bovenstaande foto is ideaal voor aanbouwen van garages, schuren etc.

Contact

S.I.N. Schroef Injectie Nederland B.V. is een jong dynamisch bedrijf met veel ervaring in deze branche. Wij zijn VCA en TCVT gecertificeerd. Daarbij staat service bij ons 24/7 voorop!

Wil je meer informatie hebben bel dan met 06 8182 6398 of neem contact op middels het contactformulier

engineering

Engineering

S.I.N. denkt graag mee in oplossingen. In overleg met de opdrachtgever bepalen wij wat de beste procedure is voor het betreffende werk. Wij kunnen de paaltechnische en grondmechanische berekeningen verzorgen die worden uitgevoerd door een erkende constructeur.

Contact

S.I.N. Schroef Injectie Nederland B.V. is een jong dynamisch bedrijf met veel ervaring in deze branche. Wij zijn VCA en TCVT gecertificeerd. Daarbij staat service bij ons 24/7 voorop!

Wil je meer informatie hebben bel dan met 06 8182 6398 of neem contact op middels het contactformulier

stalen buispalen

Stalen buispalen

De stalen buispaal is een heipaal die meestal wordt opgebouwd uit segmenten van stalen buizen die door middel van heien of pulsen op diepte worden gebracht. De stalen buis fungeert als (uitwendige) wapening van de stalen buispaal.

Wanneer de voet van de buispaal, die is afgesloten met een metalen deksel (bodemplaat), de draagkrachtige laag heeft bereikt, wordt de paal volgestort met beton en voorzien van de inwendige wapening. Afhankelijk van de grondwaterspiegel zal de inwendige wapening meestal slechts een lengte van 3 m zijn, want het deel van de stalen buispaal dat zich permanent onder de grondwaterspiegel bevindt, zal nauwelijks corroderen. Het deel van het stalen buissegment dat te ver boven het maaiveld uitsteekt wordt "afslijpen/afbranden". De wapening is of wordt bovenaan enigszins naar buiten gebogen om te vermijden dat de wapening naar beneden zakt. De stekken van de wapening worden meestal opgenomen in de nieuwe betonvloer of funderingsbalk. (Wanneer de funderingsput nog niet is gegraven, zal de aannemer meestal nog een deel van de buispaal af moeten afslijpen/afbranden om de juiste hoogte te verkrijgen.)

De massa van het valblok is afhankelijk van de paalafmeting en van de grondsoort; vaak kan met een licht valblok worden volstaan.

De stalen buispaal is de meest voorkomende paaltechniek in beperkte ruimtes en omstandigheden. Afhankelijk van de paalbelasting, bodemgesteldheid en de beperkingenn in de ruimtes, kan de meest efficiënte en gunstigste buispaal worden bepaald. Het heiwerk word uitgevoerd met een kleine funderingsmachines op rupsen. De meest voorkomende diameters zijn Ø 168mm, Ø 219mm, Ø 273mm (ter info diameters teken is alt 157)

Voordelen stalen buispalen

- kleine werkruimte of werkhoogte

- werkt op moeilijk bereikbare plaatsen ("hei"-installatie kan klein en smal zijn)

- trillingsarm

- grote draagvermogens per paal

- snelle installatie- en realisatietijd

- geen schade aan tuin of pand

- iedere gewenste lengte heipaal

Toepassingen

- funderingsherstel

- terras, serre, uitbouw, garage, zwembad, e.d.

- verzakte objecten

- renovaties

- vervanging bestaande palen

- lange palen voor het slaan van palen in water (voor landhoofden, pijlers brugdek e.d.).

Contact

S.I.N. Schroef Injectie Nederland B.V. is een jong dynamisch bedrijf met veel ervaring in deze branche. Wij zijn VCA en TCVT gecertificeerd. Daarbij staat service bij ons 24/7 voorop!

Wil je meer informatie hebben bel dan met 06 8182 6398 of neem contact op middels het contactformulier

betonwerk

Betonwerk

Wij voeren met name in Amsterdam e/o veel funderingsherstel werkzaamheden uit, maar ook het storten van betonvloeren, kelders, zwembaden behoort tot de mogelijkheid. Een combinatie van heiwerk, grondwerk, sloopwerk of alleen betonwerkzaamheden, vrijwel alles is mogelijk bij ons.

Wij hebben bij elk project een nauwe samenwerking met de bouwbegeleider (architect, aannemer en/of bouwmanager), en werken uw project altijd naar tevredenheid uit.

Contact

S.I.N. Schroef Injectie Nederland B.V. is een jong dynamisch bedrijf met veel ervaring in deze branche. Wij zijn VCA en TCVT gecertificeerd. Daarbij staat service bij ons 24/7 voorop!

Wil je meer informatie hebben bel dan met 06 8182 6398 of neem contact op middels het contactformulier

S.I.N. Schroef Injectie Nederland
vakmanschap, inzicht, ervaring en kennis.