Schroef Injectie Palen

Schroef Injectie Palen

Een schroefinjectiepaal is een stalen buispaal, die omhuld is met verhard cementgrout en gevuld is of met cementgrout of beton. De paal is aan de punt voorzien van twee halfcirkelvormige schroefbladen en een injectie-opening. Bij het installeren wordt de grond geheel verdrongen. Het op diepte brengen van de stalen buis geschiedt door schroeven onder gelijktijdig injecteren van cementgrout.

Tijdens het installeren fungeert dit grout als smeermiddel, waardoor de te overwinnen weerstand tijdelijk praktisch geheel wordt gereduceerd. Na verharding levert het cementgrout een bijdrage aan de sterkte en stijfheid van de paal, draagt een gedeelte van de kracht over naar de grond en beschermt de stalen buis tegen corrosie.

Bij dit geschroefde systeem is in slappe lagen de penetratiesnelheid groot, waardoor om de stalen buis een groutschil ontstaat ter dikte van 30 tot 40 millimeter. In draagkrachtige zandlagen neemt de penetratiesnelheid sterk af. Hier wordt het zand laagje voor laagje afgeschraapt en intensief vermengd met een overmaat aan cementgrout, waardoor de paaldiameter tenminste gelijk wordt aan die van het schroefblad. Deze als het ware verbrede paalvoet zorgt voor de grondmechanische draagkracht van de paal. Voor de overdracht van de belasting uit de bovenbouw is een aantal uitvoeringen voor de paalkopafwerking ontworpen.

KENMERKEN SCHROEFINJECTIEPALEN:

Schroefinjectiepalen hebben de volgende specifieke kenmerken:

  • de stalen schacht maakt de paal geschikt voor situaties, waarin een dynamische belasting van trek en druk voorkomt;
  • de stalen schacht heeft een grote staaldoorsnede, waardoor de paal als verankeringspaal stijf is;
  • de stalen schacht wordt in de grond geschroefd en is daardoor passend voor trillingvrije situaties; er wordt geen grond opgevoerd, zodat rondom de paal geen ontspanning ontstaat.
TOEPASSING SCHROEFINJECTIEPALEN:
Funderingsherstel

Funderingswerk en funderingsherstel werkzaamheden gaan vrijwel altijd samen met sloopwerk, grondwerk, bodemsanering en betonwerk. Wij zijn ervaren in al deze onderdelen en kunnen u het totaalpakket van funderingswerkzaamheden aanbieden.

Renovatiewerken

Inpandige uitvoering bij bestaande gebouwen; maar ook nabij bijvoorbeeld oude kademuren en dergelijke; palen ten bate van funderingsversterking of -vernieuwing;

Reconstructiewerken

Bijvoorbeeld in de industrie, de Wegenbouw of nabij waterbouwkundige constructies;

Nieuwbouw

Nabij trillinggevoelige panden en installaties met trillinggevoelige apparatuur;

Bijzondere toepassingen

Palen ten behoeve van zendmasten, reclameborden, machinefundaties, zoals bijvoorbeeld ankerpalen of drukpalen, schoorpalen, palen met beperkt elastisch gedrag of palen met opspanconstructies.

Contact

S.I.N. Schroef Injectie Nederland B.V. is een jong dynamisch bedrijf met veel ervaring in deze branche. Wij zijn VCA en TCVT gecertificeerd. Daarbij staat service bij ons 24/7 voorop!

Wil je meer informatie hebben bel dan met 06 8182 6398 of neem contact op middels het contactformulier